06 - 5389 8409 | nic@oosterveer.nl

TERMINALE BEGELEIDING

Is er leven voor de dood?

Voor veel mensen lijkt de dood alleen een theoretische gebeurtenis. Ze weten dat op een dag er een einde zal zijn aan het aardse bestaan, maar ze houden er in hun dagelijkse leven voor zichzelf geen rekening mee. Voor Nic gaat de dood vooral over het leven. “Is er leven voor de dood?” is dan ook de belangrijkste kernvraag voor Nic. In zijn begeleiding staat het leven centraal.  Bestaat er immers iets anders dat waardevoller is dan het leven zelf?

In het terminale stadium van het leven wordt de horizon van het leven zichtbaar. Soms duurt de reis nog enkele dagen, soms resteren er nog een aantal jaren. Hoe wil je met het leven omgaan met de dood in zicht? Met de tijd die nog resteert? Wat heeft het aardse leven je gebracht? Ben je tevreden of niet helemaal en hoe ga je daarmee om in de tijd die er nog is? Kun je in het zoeken naar de antwoorden op dit soort vragen tot rust en overgave komen?

In de ruime praktijkervaring heeft Nic geleerd dat de terminale fase bij uitstek een mogelijkheid biedt om jezelf op alle niveaus te zuiveren. In de ontmoetingen met Nic voel je je gehoord, gezien en gevoeld. Zonder oordeel en zonder verwachtingen. Hij heeft als geen ander oog en oor voor al je levensthema’s. De gesprekken met Nic worden als open, veilig en bekrachtigend ervaren.

Er wordt ruimte gecreëerd om vanuit je eigen objectieve waarheid in het “nu” terug te kijken en vooruit te blikken. Vaak spelen er allerlei gedachten, gevoelens en emoties, die het zicht op de objectieve waarheid soms vertroebelen. Soms is het de angst voor het levenseinde, verdriet, boosheid of teleurstelling over waar het leven je pijn heeft gedaan. Het werkt veelal als een bevrijding om dit soort aspecten eens samen met iemand anders te bekijken. Eerlijk, oprecht en betrouwbaar. Het levert nieuwe inzichten en invalshoeken op. Maar ook inspiratie en innerlijke rust en vrede. Soms levert het ook een emotioneel testament op, een waardevolle overdracht van lessen, wijsheden en ervaringen vanuit het leven aan de toekomstige generaties.

Nic is graag een reisbegeleider van jouw ziel.
Daar waar hij jou kan en mag helpen, wil hij er graag voor je zijn.

Spreekt het je aan? Aarzel niet en maak een afspraak om kennis te maken.
Bel gerust voor meer info of een kennismakingsgesprek: 06- 5389 8409


Home

Aanmelden: